1. 511KP Kreslířská praxe

     Semestr
     2
     Cvičení
     1 týden
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15111 Ústav výtvarné tvorby
    2. Na výuku základů kresby, zaměřenou na lineární perspektivu, navazuje týdenní plenérová praxe. Plenérová výuka je rozdělena na dvě části. Městskou, která probíhá v Praze a venkovskou v Kruhu u Jilemnice. Student si může zvolit. Pobyt v exteriéru umožní studentům ověření si lineární a světelné perspektivy ve vztahu k architektuře a krajině. Venkovský plenér poskytuje detailní studium charakteru vegetace a její růstové specifičnosti. V městském plenéru je detail více zaměřen na architektonický prvek. Uvedené plenéry zakončí klauzurní práce, jako finální produkt studia I. ročníku.
    3. PLENÉR 19. 09. -23. 09. září 2016

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     1. Poslední termíny kreslířské praxe za LS 2015/2016:

      1. Venkovský plenér v Kruhu u Jilemnice, ved. Ing. arch. Jiří Kárník_19. 09. - 23. 09. 2016

      2. Pražský plenér, ved. akad. mal. Ing. arch. Ivan Vosecký a MgA. Jan Fabián _19. 09. - 23. 09. 2016 - UŽ OBSAZENO!

      Pro potvrzení  účasti  na venkovském plenéru v Kruhu se zapisujte se na seznam, vyvěšený před kanceláří ústavu č. 412, nebo se hlaste na barbora.peterkova@fa.cvut.cz

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    
    


Please wait …