1. Předměty

    2. Filtr

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     studijní program

     1. Bakalářský studijní program
     2. Magisterský studijní program
     3. Doktorský studijní program
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     typ

     A

     1. 550AE2 Anatomie a ergonomie II
     2. 550AM1 Aplikovaná mechanika I
     3. 550AM2 Aplikovaná mechanika II
     4. 550AM3 Aplikovaná mechanika III
     5. 523DPSO Architektonicko - konstrukční detail
     6. 513AK1 Architektonická kompozice I
     7. ATBPD Ateliér - Bakalářská práce
     8. ATBP Ateliér - bakalářská práce
     9. ATBS Ateliér - bytové stavby
     10. AMD1 Ateliér - Modelování, dílny I
     11. AMD2 Ateliér - Modelování, dílny II
     12. ATOS Ateliér - občanské stavby
     13. ATV Ateliér - povinně volitelný
     14. 550 ATVD Ateliér - povinně volitelný
     15. ATRN Ateliér - Realizační projekt
     16. ATSS Ateliér - Soubor staveb
     17. ATZBP Ateliér - studie pro BP
     18. ATU Ateliér - Urbanismus
     19. ATVZ Ateliér - Volné zadání
     20. AD1 Ateliér designu I
     21. AD2 Ateliér designu II
     22. AD3 Ateliér designu III
     23. AD4 Ateliér designu IV
     24. AD5 Ateliér designu V
     25. AD6 Ateliér designu VI

     C

     1. 516DCAD CAD
     2. 516CAD1 CAD I
     3. 516CAD2 CAD II
     4. 516CAD3 CAD III
     5. 516CAD4 CAD IV
     6. 521CAD5 CAD V - GIS

     D

     1. 519DEN1 Dendrologie I - Obecná dendrologie
     2. 519DEN2 Dendrologie II - Speciální dendrologie
     3. 519DEN3 Dendrologie III
     4. 522DG Deskriptivní geometrie
     5. 521DG1 Deskriptivní geometrie I
     6. 521DG2 Deskriptivní geometrie II
     7. 550DZ1 Digitální zobrazování I
     8. 550DZ2 Digitální zobrazování II
     9. 550DZ3 Digitální zobrazování III
     10. 550DZ4 Digitální zobrazování IV
     11. 550DZ5 Digitální zobrazování V
     12. 550DZ6 Digitální zobrazování VI
     13. DP Diplomní Projekt
     14. DSN Diplomní Seminář
     15. 513DDAR Dějiny architektury
     16. 513DA1D Dějiny architektury I
     17. 513DA1 Dějiny architektury I
     18. 513DA2 Dějiny architektury II
     19. 513DA2D Dějiny architektury II
     20. 513DA3 Dějiny architektury III
     21. 513DA3D Dějiny architektury III
     22. 513DA4 Dějiny architektury IV
     23. 513DA4D Dějiny architektury IV
     24. 513DA5 Dějiny architektury V
     25. 513DA5D Dějiny architektury V
     26. 513DT Dějiny techniky
     27. 513DU1B Dějiny umění I
     28. 513DU1D Dějiny umění I
     29. 513DU2B Dějiny umění II
     30. 513DU2D Dějiny umění II
     31. 513DU3N Dějiny umění III
     32. 513DD1 Dějiny užitného umění a designu I
     33. 513DD2 Dějiny užitného umění a designu II

     E

     1. 521DEK3 Ekologie
     2. 521EKL1 Ekologie I
     3. 528EKLD Ekologie I
     4. 521EKL2 Ekologie II
     5. 521EKL3 Ekologie III - Sociální ekologie
     6. 524EKON Ekonomie staveb a sídel

     F

     1. 513DFS5 Filosofie a sociologie
     2. 513F1 Filosofie I
     3. 513F1D Filosofie I
     4. 513F2D Filosofie II
     5. 513F2 Filosofie II
     6. 513F3 Filozofie III

     G

     1. 523GD Geodézie
     2. 523GLB Geologie

     H

     1. 512DHS4 Historická zástavba české vesnice

     I

     1. 515I1D Interiér, výstavnictví, design I
     2. 515I1 Interiér, výstavnictví, design I
     3. 515I2 Interiér, výstavnictví, design II
     4. 515I3 Interiér, výstavnictví, design III
     5. 516DINF Inženýrská informatika

     K

     1. KI Koncept a interpretace
     2. 550K1 Konstrukce I
     3. 550K2 Konstrukce II
     4. 550K3 Konstrukce III
     5. 523DMA4 Kov v architektuře
     6. 550KPD Kreslířská praxe
     7. 511KP Kreslířská praxe
     8. 513KUL Kulturologie - Filosofie dějin kultury
     9. 523DMA5 Kámen v architektuře

     L

     1. 513HS1 LA, Historické stavby a sídla I
     2. 513HS2N LA, Historické stavby a sídla II
     3. 513HS3N LA, Historické stavby a sídla III

     M

     1. 522M1 Matematika I
     2. 522M2 Matematika II
     3. 522MV Matematika volitelná
     4. 522DMA2 Materiálové inženýrství
     5. 550MT1 Materiály a technologie I
     6. 550MT2 Materiály a technologie II
     7. 550MT3 Materiály a technologie III
     8. 550MT4 Materiály a technologie IV
     9. 550MTP Materiály technické praxe
     10. 523DMA6 Materiály v architektuře

     N

     1. 550ND1 Nauka o designu I
     2. 550ND2 Nauka o designu II
     3. 518NS1B Nauka o stavbách I
     4. 518NS1D Nauka o stavbách I
     5. 518NS2D Nauka o stavbách II
     6. 518NS2B Nauka o stavbách II
     7. 518NS3D Nauka o stavbách III (Občanské stavby I)
     8. 518NS3B Nauka o stavbách III (Občanské stavby I)
     9. 528NS4 Nauka o stavbách IV
     10. 518NS4D Nauka o stavbách IV
     11. 517NS5 Nauka o stavbách V
     12. 518NS5D Nauka o stavbách V
     13. 518NS6 Nauka o stavbách VI
     14. 522NK1B Nosné konstrukce I
     15. 522NK2B Nosné konstrukce II
     16. 522NK3B Nosné konstrukce III
     17. 522NK4N Nosné konstrukce IV - Zakládání staveb
     18. 522NK5N Nosné konstrukce V - Vybrané statě z nosných konstrukcí
     19. 523DNK6 Novodobé konstrukce pozemních staveb

     O

     1. 523DOPL Obalové pláště budov
     2. 514DHS7 Obnova a konzervace historických staveb
     3. 526OJ1B Odborný jazyk I
     4. 526OJ2B Odborný jazyk II
     5. 526OJ1D Odborný jazyk II
     6. 526OJ3B Odborný jazyk III
     7. 526DOJ Odborný jazyk pro doktorandy

     P

     1. 514DRP4 Památková péče
     2. 514PPI Památková péče I - Teorie a praxe
     3. 514PP2 Památková péče II
     4. 514PP3 Památková péče III - Měřičská a fotogrammetrická dokumentace
     5. 523PS1 Pozemní stavitelství I
     6. 523PS2 Pozemní stavitelství II
     7. 523PS3B Pozemní stavitelství III
     8. 523PS4B Pozemní stavitelství IV
     9. 523PS5B Pozemní stavitelství V
     10. 523PS6N Pozemní stavitelství VI
     11. 523PS7N Pozemní stavitelství VII
     12. 523PS8N Pozemní stavitelství VIII
     13. 516PG1 Počítačová grafika I
     14. 550PK Projektování konstrukcí
     15. 524PAM1 Provádění a stavební management I
     16. 524PAM2 Provádění a stavební management II
     17. 524PAM3 Provádění a stavební management III
     18. 524PAM4 Provádění a stavební management IV
     19. 524P Právo

     R

     1. 521RKP1 Regionální a krajinné plánování I
     2. 521RKP2 Regionální a krajinné plánování II

     S

     1. 513SOCD Sociologie a psychologie I
     2. 512SOC1 Sociologie a psychologie I
     3. 512SOCN Sociologie a psychologie II
     4. 513SAT Současná architektonická tvorba
     5. 513SATB Současná architektonická tvorba
     6. 550SNK Staticky neurčité konstrukce
     7. 522ST1 Statika I
     8. 522ST2 Statika II
     9. 519DURB Stavba měst
     10. 513DSHP Stavebně historický průzkum
     11. 514SHP1 Stavebně historický průzkum I
     12. 514SHP2 Stavebně historický průzkum II
     13. 514SHP3 Stavebně historický průzkum III
     14. 524DSF3 Stavební fyzika
     15. 524SF1B Stavební fyzika I
     16. 524SF2 Stavební fyzika II
     17. 523MAT Stavební materiály

     T

     1. 550TK Technické kreslení
     2. 524DTZ5 Technika prostředí budov
     3. 513DTA3 Teorie architektury
     4. 512TA1 Teorie architektury a estetika I
     5. 512TA2N Teorie architektury a estetika I
     6. 524DTVP Teorie vnitřního prostředí budov
     7. 519TKZ1 Tvorba krajiny a zahrad I - Úvod
     8. 519TK2N Tvorba krajiny a zahrad II - Navrhování I
     9. 519TK3N Tvorba krajiny a zahrad III - Technologie
     10. 519TK4N Tvorba krajiny a zahrad IV - Navrhování II
     11. 524TZIB TZB a infrastruktura sídel I
     12. 524TZ1N TZB a infrastruktura sídel II
     13. 524TZ2N TZB a infrastruktura sídel III
     14. 599TV1 Tělesná výchova I
     15. 599TV2 Tělesná výchova II
     16. 599TV3 Tělesná výchova III
     17. 599TV4 Tělesná výchova IV
     18. 599TV9 Tělesná výchova IX
     19. 599TV5 Tělesná výchova V
     20. 599TV6 Tělesná výchova VI
     21. 599TV7 Tělesná výchova VII
     22. 599TV8 Tělesná výchova VIII
     23. 599TV10 Tělesná výchova X
     24. 513DSAT Témata současné architektonické tvorby

     U

     1. 519U1B Urbanismus I - Prostředí
     2. 519U2B Urbanismus II - Vývoj
     3. 519U3B Urbanismus III - Teorie
     4. 519U4N Urbanismus IV - Navrhování
     5. 519U5N Urbanismus V - Soubory
     6. 519U6N Urbanismus VI - Tendence
     7. 519U7N Urbanismus VII

     Ú

     1. 550EV Úvod do exaktních věd
     2. 521UP1 Územní plánování I
     3. 521UP2 Územní plánování II - Analýzy území
     4. 521UP3 Územní plánování III - Prostorové a strategické plánování

     V

     1. 524DP_2 Vybrané problémy práva v architektuře a stavebnictví
     2. 522DNK7 Vybrané statě z nosných konstrukcí
     3. 511VT1B Výtvarná tvorba I - Základy kresby
     4. 550VTD1 Výtvarná tvorba I - Kresba I
     5. 511VT2 Výtvarná tvorba II - Barevná kresba
     6. 550VTD2 Výtvarná tvorba II - Kresba II
     7. 511VT3 Výtvarná tvorba III - Modelování
     8. 550VTD3 Výtvarná tvorba III - Písmo, barva
     9. 511VT4 Výtvarná tvorba IV - Grafický design
     10. 550VTD4 Výtvarná tvorba IV - Prostor, materiál
     11. 511VT5 Výtvarná tvorba V - Figurace barvy a tvaru
     12. 550VTD5 Výtvarná tvorba V - Prezentace
     13. 511VT6 Výtvarná tvorba VI - Fotografie
     14. 550VAM Vývoj aut a spalovacích motorů
     15. 514DHS5 Vývoj konstrukcí historických staveb

     Z

     1. ZAN2 Základní ateliér
     2. ZAN1B Základy arch. Navrhování
     3. ZD1 Základy designu I
     4. ZD2 Základy designu II
     5. 521DZVP Základy vědecké práce

    
    


Please wait …