1. Ing. arch. Tomáš Zmek

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 751, 103

    
    


Please wait …