1. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 634
     +420 22435 6328

      1. 01/11

      Týden vědy a výzkumu 2017 - doktorandský workshop

      

    
    


Please wait …