1. Ing. arch. Ivan Vosecký, akad. mal.

     odborný asistent, vedoucí ústavu

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 411, 103

    
    


Please wait …