1. doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 733, konzultace: čtvrtek 14:00 - 15:00
     +420 22435 6354
     1. nar.
      - 1973, Děčín

      vzdělání:
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 1992 - 1999 (Ing. arch.)
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 1999 - 2007 (Ph.D.)
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2011 - 2012 (Doc.)

      působení:
      - projektant, 1995 - 2005 (spolupráce s arch. ateliéry Barva, ADR a architekty V. Krátkým, M. Vítem, J. Vorlem, M. Vrbou)
      - Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2007
      - Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, od 2002
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, od 2002

      specializace:
      - dějiny architektury dvacátého století; dějiny průmyslové architektury a otázky nového využití; současná architektonická tvorba

      výběr z publikační činnosti:
      - Petr Urlich - Petr Vorlík - Beryl Filsaková - Katarína Andrášiová - Lenka Popelová, Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.
      - Petr Vorlík, Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.
      - Petr Vorlík (ed.), Druhý dech průmyslové architektury (sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů, v rámci 4. mez.bienále Industriální stopy 2007), VCPD ČVUT v Praze, 2007.
      - Petr Urlich (ed.) - Radomíra Sedláková - Lenka Popelová - Pavel Vlček - Pavel Škranc - Petr Vorlík, Slavné stavby Prahy 6, Foibos, Praha 2009.
      - Petr Vorlík - Benjamin Fragner - Lukáš Beran (eds.), Ještěd  / evidence hodnot poválečné architektury, VCPD FA ČVUT v Praze,  2010.
      - Petr Vorlík, Dějiny architektury dvacátého století (skripta), Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2010.
      - Benjamin Fragner - Petr Vorlík - Jan Zikmund (eds.), Úskalí nového využití, Pivovar v Buštěhradě, Soutěžní projekty studentů architektury, VCPD FA ČVUT, 2011.
      - Petr Vorlík, Meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury, VCPD FA ČVUT, 2011.
      - Petr Vorlík (ed.), Architektura ve službách motorismu, VCPD FA ČVUT, 2013.
      - Petr Vorlík - Klára Brůhová - Marco Maio, Jasan Burin / Jistoty a pochyby, Zlatý řez, Praha 2014.
      - Petr Vorlík, Český mrakodrap, Paseka, Praha 2015.

      - Petr Vorlík, Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura, in: Svorník 5 / 2007 (sborník příspěvků z 5. konference SHP uspořádané 6. 6.  - 9. 6. 2006 v Louce u Znojma),  Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, Praha 2007, s. 249 - 262.
      - Petr Vorlík, Prameny a literatura, in: Oldřich Ševčík - Ondřej Beneš, Architektura 60. let. "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století, Grada Publishing a. s., 2009, s. 477 - 491.
      - Petr Vorlík, Jihlavská architektura v letech 1945 - 2009, in: Jihlava. Dějiny moravských měst, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 673 - 690.
      - Petr Vorlík, Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura, in: Svorník 7 / 2009 (sborník příspěvků ze 7. konference SHP uspořádané 10. 6.  - 13. 6. 2008 v Jáchymově), Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Praha 2009, s. 165 - 188.
      - Petr Vorlík, Meziválečné nájemné garáže v Čechách, Architektura a urbanismus, 1-2/2011, s. 34-65.

      Publikoval také v časopisech World Architecture, Architekt, Beton, Stavitelství, Zlatý řez, Architektura a urbanismus, Zprávy památkové péče atd. Podílel se m.j. na organizaci několika konferencí, přípravě výstavy Meziválečná průmyslová architektura (VCPD ČVUT, 2004) a cyklu výstav studentských projektů konverzí průmyslové architektury v rámci mezinárodního bienále Industriální stopy (VCPD ČVUT, 2003, 2007, 2009, 2011).

      Je autorem koncepce databáze studijních materiálů http://dejiny.fa.cvut.cz, struktury Industriální topografie www.industrialnitopografie.cz, webu http://povalecnaarchitektura.cz a databáze poválečné architektury https://registr.cvut.cz/pa.

      Vedoucí české sekce DOCOMOMO International, předseda Pracovní skupiny pro architekturu druhé poloviny 20. století při ČNK ICOMOS, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století při NPÚ.

      

      

    
    


Please wait …