1. doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 442
     +420 22435 6339
    2. David Tichý, doc. Ing. arch., Ph.D.                                                      

     (*1969)                                                                                                                                                     

     Architekt, teoretik architektury a expert na stavby pro bydlení. Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorandský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. V roce 2016 byl jmenován ne stejné fakultě docentem v oblasti architektura. Pracoval v řadě architektonických kanceláří v České republice a v Německu, od roku 2000 spolupracoval 11 let s atelierem Jiran Kohout architekti, kde působil jako vedoucí projektů.  Od roku 2012 je partnerem v architektonické kanceláři UNIT architekti, kde se převážně věnuje stavbám pro bydlení. Za své realizace projektů získal několik významných ocenění.

      David Tichý je pedagogem Fakulty architektury ČVUT, kde přednáší a zároveň s Michalem Kohoutem vede ateliér. Je spoluautorem nové koncepce výuky bydlení na Fakultě architektury. Je spoluzakladatel odborného sdružení Centrum kvality bydlení, kde se specializuje na poradenskou činnost v oblasti kvality obytného prostředí. Je členem pracovní skupiny pro Pražské územní a stavební standardy při Institutu plánování a rozvoje města, která připravuje stavební legislativu pro město Prahu.  Spolupracuje na výzkumných projektech v oblasti architektury, přednáší na konferencích a publikuje v odborných časopisech.

      Od roku 1996 se zabývá problematikou společného bydlení. Za disertační práci „Koncept skupinového bydlení“ získal cenu rektora ČVUT.  Dlouhodobě se věnuje různým konceptům bydlení. Je sekretářem pracovní skupiny pro bydlení České komory architektů, v jejímž rámci se podílel na vzniku Koncepce bytové politiky do roku 2020 pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Podílel se na vzniku dokumentu Národní plán podpory stárnutí pro období 2014 – 2017 v rámci poradenské činnosti pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je členem Real Estate Market advisory group Výboru pro bydlení při UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) v Ženevě.  

     Ve své práci se zaměřuje na teorii a tvorbu pro specifické skupiny obyvatel, především pak na problematiku seniorského bydlení. Je autorem koncepce komunitního bydlení pro seniory a podílí se na vývoji i ostatních typologií spojených s komunitním bydlením. Je spolupořadatel a lektor workshopů zaměřených na rozvoj komunitního bydlení. Spolupracuje například s Národní sítí zdravých měst nebo se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, kde je spoluřešitelem granty podpořených výzkumných projektů. 


    
    


Please wait …