1. doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 435
     +420 22435 6272
     1. 01/01

      

     1. 01/04

     PUBLIKACE:

     1. NS III + IV
     2. NS IV
     3. NS-IV
     4. NS-IV

     NS III + IV

    2. KONZULTACE pro NS iii + NS iv - Hotely a Restaurace, Oobchod a Výroba, (Kláštery), Školy, Knihovny, Kina - (I K PROJEKTŮM):

      v mč. 435:     od 20. 02. 2018           v úterý 10:00 - 13:00

                           od 05. 04. 2018      ve čtvrtek  10:00 - 13:00

                           *   27. 02. 2018                      11:30 - 14:30

                          

     1. 01/09

     Autorské realizace a projekty:

     1. foto: archiv ZS
     2. foto: archiv ZS
     3. foto: archiv ZS
     4. foto: archiv ZS
     5. foto: archiv ZS
     6. foto: archiv ZS
     7. foto: archiv ZS
     8. foto: archiv ZS
     9. foto: archiv ZS

     foto: archiv ZS

    3. Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1977 pracoval v ateliéru K. Pragera na větších projektech, Nová Scéna, Rudolfinum, KB Praha 5 a Domy U Kříže, a při zkoumání trvalých městských struktur s flexibilní náplní, mj. i školními zařízeními, hotely a administrativními prostory. Samostatnou autorskou práci realizoval s J. Loudou, později i s T. Kulíkem, od roku 1981 LO-TECH pro Spotrprojekt a v komisi designu ČFVU. V roce 1987 byl zakládjícím členem  skupiny Středotlací. Absolvoval postgraduální kurz urbanismu na FA ČVUT. V roce 1994 spolupracoval jako lokální architekt na projektu ISP v Praze 6. Tato zkušenost inspirovala hlubší zájem o problematiku jak školských staveb, tak i o související problematiku ubytování, stravování, performance a knihoven, v současnosti se těmito tématy zabývá při výuce i výzkumu na fakultě,. Od roku 2000 se výrazně zabývá projektování kin a multiplexů. Je členem ČKA, BLOKu architektů a výtvarníků a Akademie České ceny za architekturu.

     VZDĚLÁNÍ:

      1970 - 76    obor Architektura                   Fakulta stavební ČVUT Praha         

     (ateliery:                                                  prof. Čermák, prof. Kovařík, prof. Šnajdr,
                                                                    doc. Krásný, prof. Paroubek + diplom),

     1985 - 87    Urbanismus – Fakulta architektury ČVUT Praha.

     2012          Habilitace v oboru architektura

      ODBORNÁ PRAXE:

     1993 - 2018 - jednatel *,                           Architektonické studio GAMA s.r.o. 
                                  * + vedoucí architekt, (do roku 2000 s Ing. Arch. K. Pagerem)

     2007 -                   - člen Akademie České ceny za architekturu.

     1973 – 1989 **     Sportprojekt Praha
                                 ** externí spolupráce

     1992         – Česká komora architektů – č. autorizace. 00 409.

     1991 -       - BLOK architektů a výtvarníků.    
                                                                 od 2011 předseda spolku

     1990 – 93 – společník *                          Atelier GAMA s.r.o.,

     1987         – Skupina Středotlací,

     1981         – tvůrčí skupina LO-TECH,

     1977 – 90 – vedoucí projektant                PÚ VHMP, atelier 3

     1976 – 77 – projektant                            Pražský projektový ústav,

     PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

     Od roku 2011       garant předmětu NS iii – Občanské stavby 1,

     Od roku 2005       přednášky v oboru NS - školní stavby         

     Od roku 2005       vedení cvičení v oboru NS - školní stavby.  

     Od roku 1998       vedení ateliéru na Ústavu nauky o budovách,

     AKADEMICKÉ FUNKCE:

     VYBRANÉ PUBLIKACE:

     2018 - Knihovny v době nových medií            Nakladatelství ČVUT, Praha 2018, SBN 978-80-01-06335-4    

     2015 - Prostory pro filmovou projekci             Nakladatelství ČVUT, Praha 2015, ISBN 978-50-01-05627-1

     2012 - Univerzální prostor pro výuku             Nakladatelství ČVUT, Praha 2012, ISBN 978 -80-01-05036-1   

                habilitační přednáška                         https://portal.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/04/HP2012-12-Styblo.pdf

     2010 - Nauka o stavbách – Školské stavby     Nakladatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04510-7

     FILMOVÁ apod. TVORBA:

     ÚČAST NA VÝSTAVÁCH:

     2016             - Výstava FA ČVUT 1976 - 2016, Praha: GJF           + Smetana, J. + Louda, J. + Kulík, T.

     2010 + 2009 - Výstava členů BLOKu, Brno: FA + Bratislava: SA

     1993             - Sbírka architektury se představuje, Praha: NG      + Smetana, J. + Louda, J. + Kulík, T.

     1992             - Poezie střízlivosti, Bratislava: SNG + Praha: NG    + Smetana, J. + Louda, J. + Kulík, T.

     od 1991         - Stálá expozice sbírky architektury, Praha: NG       + Smetana, J. + Louda, J. + Kulík, T.

     1991              - Bienále Benátky 1991                                        + Smetana, J. + Louda, J. + Kulík, T.

     1991              - Pražské quadrienále 1991                                   + Smetana, J. + Louda, J. + Kulík, T.

     1989              - STL středotlací, Praha: SČA a ČFVU,                    + Louda, J. + Kulík, T.

     1988              - Urbanita II, Praha: GJF                                       + Louda, J. + Kulík, T.

     1988              - Konfrontace1988, Praha: SČA a ČFVU                  + Louda, J. + Kulík, T.

     1987               - World biennale of architecture INTERARCH,87,

                                                                             Sofia                + Louda, J. + Kulík, T.

     VYBRANÉ PROJEKTY A REALIZACE:

     2018 - Bytový dům Vodnická,  Praha

     2015 - Multikino v OC Gáléria Lučenec                                     

     2015 - Multikino u OC Bory Mall, Bratislava                                 + M. Fuksas

     2013 - Vestavba Multikina Cinestar Černý Most, Praha                 + R. Bishop

     2013 - Vestavba Multikina Cinestar Šantovka Olomouc                 + R. Bishop

     2012 - Vestavba Multikina Cinestar Breda-Weistein, Opava           + J. Šafr 

     2009 - Označení nové budovy Národního muzea, Praha                + K. Míšek

     2008 - Vestavba multikino Cinestar Nisa centrum. Liberec            + J. Skřítecký

     2008 - Rekonstrukce hotelu Buddha Bar, Praha                           + DWA Paris (interiéry)

     2008 - CAMPUS soukromá vysoká škola, Praha

     2008 - Obytné domy CAMPUS, Praha

     2006 - Obytné domy AMADE 1, Praha                                         + M. Povolný

     2005 - Umístění a sokl sochy Dr. Edvarda Beneše, Praha

     2005 - Vestavba multikina Cinestar Olomouc                               + Y. Sapir

     2005 - Obytné domy Harmonie, Praha

     2004 - Obytné domy Nad Mazankou (Galerie nad Vltavou)

     2001 - Vlastní dům, Kamenice, Těptín

     1997 - Mezinárodní škola v Praze                                                + A. Schimakoff + J. Spaeth

     1997 - Polyfunkční dům Ukrajinská, Praha

     1991 - Divadlo Spirála, Praha                                        LO-TECH + J. Smetana

     1990 - Skicentrum Harrachov                                        LO-TECH + I. Loos + V. Mudra

     1987 - Velín jezu Štvanice, Praha                                  LO-TECH

     1985 - Vybavení veslařského areálu Račice                    LO-TECH

     OCENĚNÍ:

     2008 - EAREI Stavba roku 2008 – Buddha Bar Hotel

     2006 - Cena Státního fondu rozvoje bydlení – Obytná skupina na Mazance, Praha 8

     1993 – Grand Prix Obce architektů ´93 - Divadlo Spirála (s J. Smetanou, J. Loudou. T. Kulíkem)


    
    


Please wait …