1. prof. Ing. arch. Ján Stempel

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 837
     +420 22435 6383
    2. Doktorandi

     Ing. Daniel Brachtl

     Ing. arch. Martina Lachmanová

     Ing. arch. Jana Děnge

     Ing. arch. Peter Koban

     Ing. arch. Petr Pištěk

     Ing. arch. Jan Tesař


    
    


Please wait …