1. MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová, DiS.

     odborná asistentka

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 406
     1. 01/20

      

    2. MGA. LENKA STEJSKALOVÁ SKOUMALOVÁ

     1997 - 1999 VOŠ SKLÁŘSKÁ NOVÝ BOR (TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA)

     2001 - 2006 VŠUP V PRAZE, AAAD PRAGUE (ATELIER PROF. VL. KOPECKÉHO)

     2003 - THE ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKOW, POLSKO (KRESBA)

     2005 – UNIVERSIDAD DE GRANADA DE BELLAS ARTES, ŠPANĚLSKO

      


    
    


Please wait …