1. Ing. arch. Šárka Sodomková

     odborná asistentka, vedoucí atelieru ZAN

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 103

    
    


Please wait …