1. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 613
     +420 22435 6321

    
    


Please wait …