1. Mgr. M.A. Martina Sedláková, PhD.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 738
     +420 22435 6359
    2. Konzultace

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     1. LS 2017

      středa  13:00 - 14:00 hod

      jinak po domluvě emailem

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     1. nar.
      - 1973, Brno

      vzdělání:
      - Fakulta architektury VUT Brno, 1995 (Bc.)
      - Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole, Kodaň, 1995/1996
      - Faculty of Design, School of Architecture, Kingston University, Kingston upon Thames, 1998 (M.A., obor estetika – filosofie)
      - Filosofická fakulta UK v Praze, 2007 (Mgr.)
      - Katedra dějin umění a estetiky VŠUP v Praze, od 2007

      působení:
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, od 2009

      specializace:
      - teorie architektury, filosofie a estetika (v architektonickém kontextu)

      hlavní publikace:
      - Martina Sedláková, Konstruováním (k) pohybu: mezi čtením a psaním prostoru, in: Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou, Praha 2010, s. 159 - 167.
      - Martina Sedláková, Setkání s přírodou v otevřeném prostoru: dvě architektonická pojetí, in: K. Stibral (ed.), Krása, krajina, příroda I. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí, Praha 2009,  s. 81 – 99.
      - Martina Sedláková, Edward Winters. Aesthetics and Architecture (London 2007), in: Estetika. The Central European Journal of Aesthetics, 1/2009, s. 111 - 116.

      

    
    


Please wait …