1. Ing. arch. Vít Rýpar

     vědecký pracovník

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 637
     +420 606 499 110

    
    


Please wait …