1. Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 813
     +420 778 750 052
     1. Vzdělání

      2005 – 2012 - doktorské studium FA ČVUT, titul PhD.
      1999 – stáž na École d’Architecture, Nantes, Francie
      1996 – 2004 - Fakulta architektury ČVUT, titul Ing.arch
      1991 – 1996 - Gymnázium Jana Nerudy v Praze

      Praxe

      2014 – 2018 - referentka pro vnější vztahy, Fakulta architektury ČVUT
      od 2013 - vedoucí ateliéru ZAN, Ústav Navrhování II., Fakulta architektury ČVUT
      2011 -2013 - PR manažer týmu ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon
      od 2004 - Spolupráce s Atelier ARS a Mediatronik s.r.o.
      2002 – 2003 - Renzo Piano Building Workshop, Paříž, Francie
      2000 - LOXIA a.s., Praha
      1999 - ABM architekti, Praha

      Vybrané realizace

      ve spolupráci s týmem ČVUT Solar Decathlon 2013
      2013 - Experimentální solární dům AIR House. Kalifornie.

      ve spolupráci s Atelier ARS
      2012 - Nízkoenergetický rodinný dům, Újezd nad Lesy.
      2011 - Nízkoenergetický rodinný dům. Bukovec, Slovensko.
      2010 - Dětské centrum, ul. Politických Vězňů, Praha.
      2009 - Rozšíření Základní školy. Vysoký Újezd u Berouna.
      2009 - Mateřská škola Minisvět Mrač.
      2008 - NED Kateřinky, Kateřinky u Liberce. NED Višňová, Višňová u Příbrami.
      2000 - Výstavní pavilóny spol. Transgas pro veletrhy Neftegas a Gasprom. Moskva.

      ve spolupráci s Mediatronik s.r.o.
      2012 - Postprodukční studio Exton. Tokyo. Japonsko.
      2005 – 2009 - Vysílací studia Frekvence 1, Evropa 2, Rádia Bonton. Praha.
      2004 - Nahrávací studio Octavia Records.Yokohama. Japonsko.

      Vybrané projekty

      2012 - Bytové domy Chodov. Karlovy Vary.
      2011 - Budova pro pobytové a jiné vzdělávací programy Střediska ekologické výchovy. SEVER. Horní Maršov.
      2001 - Nízkoenergetický nízkorozpočtový bytový dům v podmínkách ČR/ 3. cena
      1999 - Startovní byty, soutěž Ministerstva pro místní rozvoj/ 3. cena
      1998 - Architekti na pomoc mladým rodinám, soutěž ČSMS/ 1. cena

      Publikace

      Hlaváček D. (ed.) (2013). Architektura a ekologie. Praha: Vydavatelství ČVUT 180s. Stránky 98-117
      Rottová, K. (2013) AIR House. In: Architekt 4/5 2013. Stránky 66-69
      Rottová, K. (2013) Solar Decathlon 2013. In: Materiály pro stavbu 9/2013. Stránky 34-37
      Rottová, K. (2012) Čeští studenti se v USA poprvé zúčastní finále Solarního desetiboje. In: Materiály pro stavbu. Stránky 5-7
      Prochazková, M., ed. (2011) Ekologie versus Architektura. Praha: Vydavatelství ČVUT, FA 40s.
      Schleger , E., Liesler, L., Hlavaček, D., Rottova, K. (2008). Zdraví a krása. Přírodní materiály a zdravé stavby. Praha: Vydavatelství ČVUT 130s. stránky 21-75

      Grantové projekty

      ČVUT 2013: SVK č. 40/13/F5.
      2011 - 2013. Grant US department of Energy Solar Decathlon. 
      ČVUT 2011-2012: SGS11/165/OHK1/3T/15.
      ČVUT 2008: Schleger , E., Liesler, L., Hlaváček, D., Rottová, K.: Příprava výuky ekologické architektury

      

    
    


Please wait …