1. doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

     vedoucí ústavu nosných konstrukcí

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 508
     +420 22435 6284

    
    


Please wait …