1. Ing. arch. Jiří Poláček

     vedoucí atelieru ZAN

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 434

    
    


Please wait …