1. Ing. arch. Jan Petrš

     výzkumný pracovník

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 206
     +420 22435 6479

    
    


Please wait …