1. Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 543
     +420 22435 6310

    
    


Please wait …