1. PhDr. Miroslav Pavel

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 735, konzultace: čtvrtek 14.00 - 15.00

     +420 224 356 356
    2. předměty (2017/2018):
     - 513SAT Současná architektonická tvorba 

     vzdělání:
     - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006 - 2012 (Mgr.)
        + Fakulta umění Rijksuniversiteit Groningen, 2011
     - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012 - 2013 (PhDr.)
     - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2014 -  (Ph.D.)

     působení:
     - technická příprava a projektová dokumentace (PSJ Jihlava, BB Centrum, budova Gamma)
     - výkonná produkce a dramaturgie festivalu Den architektury (spolek Kruh, od 2013)
     - zakladatel a kurátor Galerie Nativ (od 2013)

      1. 01/01

       

      
     1. závěrečné práce:
      Expresionismus v české a nizozemské architektuře. Praha, 2010.
      De architectonische discussie van avant-garde tijdens het Interbellum in Praag. Groningen, 2011.
      Vývoj české a nizozemské architektury v první polovině 20. století a jejich kontakty. Praha, 2012.
      Vztahy československé a nizozemské architektonické avantgardy v první polovině 20. století a role Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM) na tyto vztahy. Praha, 2012.

      specializace:
      - dějiny architektury první poloviny dvacátého století; dějiny architektury Nizozemska; současná architektonická tvorba

      výzkum:
      - Architektura mezi uživatelem a tvůrcem (SGS12/201/OHK1/3T/15 hlavní řešitelka Eva Bortelová)
      - IP - Platforma promezioborovou spolupráci
      - IP - Poválečná architektura - databáze a informační portál (hlavní řešitel doc. Vorlík)
      - DOCOMOMO Virtual Exhibition - Czech modern architecture
      - Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu (SGS15/220/OHK1/3T/15 / hlavní řešitel Miroslav Pavel) 

      výběr z publikační činnosti:
      - Miroslav Pavel. Myšlenkové proudy v belgické a nizozemské architektuře. in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2011
      - Miroslav Pavel. Bypass po frísku in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2012
      - Miroslav Pavel. Nederlanders tussen heuvels in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2013, s. 46 -47
      - Miroslav Pavel. Tři muzea a jedno náměstí in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2013, s. 36 -39
      - Miroslav Pavel. Naděje a zklamání: řešení bytové otázky v Nizozemsku mezi dvěma stoletími. in.: Architektura: produkce a recepce, ČVUT, Praha 2014
      - Miroslav Pavel. Východ za Západem nebo Západ za Východem? in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2014, s. 54 -56
      - Miroslav Pavel. Volgt het Oosten het Westen of andersom? in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2014, s. 57 -59
      Miroslav Pavel, Matuš Dulla (ed.), Architektura mezi uživatelem a tvůrcem: Architecture between the User and the Creator, FA ČVUT, 2014
                          +  Kochovo sanatorium - (ne)využitá šance, s. 98 - 113
      Miroslav Pavel (ed.), Proměny hodnoty architektonického díla v čase:Variability in the Value of Architectural Work During the Time, FA ČVUT, 2015
                          + Strahovský stadion bojuje s časem, s. 32 - 44
      - Petr Vorlík, Miroslav Pavel; Vicherková, V.; Tomiczková, J.; Schmidová, B.; Cuřínová, H. Rozšířený stavebně-historický průzkum Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, Praha: České radiokomunikace, 2016.
      - Mirosla Pavel. Neznámý architekt významných staveb: Jindrich Merganc v souboji s vodou in.: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2016, 2016(6), ISSN 1213-3116, s 66-73. 
      - Miroslav Pavel. Architekt Jan Dvořák exempalárním příkladem. in.: Archiweb, Brno 2017
      - Miroslav Pavel. Kate Otten: architektka propujující světy. in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2017, s. 40 -43
      - Miroslav Pavel. Jedno umění, prosím. Lavička Ferdinanda Vaňka v Dejvicích. in.: ERA21, Brno 2018, č. 3

      přednášková činnost:
      - Dějiny architektury a urbanismu 20. století na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK (2014/2015)
      - Česká architektura 20. století. pro univerzitu třetího věku FA ČVUT (2014/2015)
      - Kontexty architektury 20. a 21.století pro univerzitu třetího věku FA ČVUT (2015/2016)

      

    
    


Please wait …