1. Ing. Romana Michalková, Ph.D.

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 636

    
    


Please wait …