1. doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

     vědecká pracovnice

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6-Dejvice

     Místnost 433

    
    


Please wait …