1. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost s147e
     +420 22435 6205, +420 724 313 333

    
    


Please wait …