1. Ing. arch. Edita Lisecová

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 443 + ateliér 551
     +420 22435 6280, 724 250 747

      

    
    


Please wait …