1. prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

     děkan FA
     vedoucí - Ústav navrhování III / FA

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 234
     +420 22435 6243

    
    


Please wait …