1. Mgr. Blanka Kynčlová

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 741
     +420 22435 6361
     1. nar.
      - 1956, Praha

      vzdělání:
      - FF UK Praha, teorie kultury, 1979
      - knihovnický kurs pro absolventy VŠ neknihovnických směrů, Státní knihovna, 1982

      působení:
      - Muzeum hl. m. Prahy, 1979 - 1980
      - Státní knihovna Klementinum, 1980 - 1984
      - Fakulta architektury ČVUT, od 1995 (knihovna ústavu 15113 a 15114)

      publikace:
      Bibliografické práce pro Zprávy památkové péče a Památky středních Čech

      

      

    
    


Please wait …