1. Ing. arch. Lukáš Kurilla

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost s147d / 542
     +420 608 607 128

    
    


Please wait …