1. Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6-Dejvice

     Místnost 641
     +420 775 633 390

    
    


Please wait …