1. Ing. arch. David Kraus

     odborný asistent - vedoucí atelieru

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6-Dejvice

     Místnost 702, 834

    
    


Please wait …