1. Ing. arch. Veronika Kastlová

     administrátorka bakalářského a magisterského studia

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 642
     +420 22435 6394

    
    


Please wait …