1. Ing. arch. Klára Hradečná

     odborná asistentka

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 750, 103

    
    


Please wait …