1. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 812
     +420 22435 6369
     1. Akademické orgány:
      2011-2013: člen AS ČVUT – akademický pracovník
      2011-2013: člen hospodářské komise AS ČVUT
      2011-2017: člen komise Fondu studentských projektů

      Vzdělání:
      2003-2011: FA ČVUT – doktorský studijní program, téma disertační práce: Přírodní materiály v architektuře
      2000-2001: stáž RWTH Aachen, Aachen, Německo
      1998: stáž Kansas State University, Kansas, USA
      1995-2003: FA ČVUT

      Odborná činnost:
      od 2008: vlastní architektonická praxe
      2003-2008: Hlaváček a partner
      2001-2002: Renzo Piano Building Workshop, odborná stáž

      Pedagogická činnost:
      od 2014: FA ČVUT, vedoucí ateliéru
      2011-2013: vedoucí týmu ČVUT Solar Decathlon 2013
      od 2011: FA ČVUT, předmět Ekologie I
      od 2008: FA ČVUT, Ateliér Eduarda Schlegera, odborný asistent

      Vybrané projekty a realizace:
      2013: Obytný soubor Horní Počernice, Praha
      2012: Rekonstrukce a dostavba řadového domu na Ořechovce, Praha
      2012: Rekonstrukce a dostavba rodinného domu, Nebušice
      2012: Půdní vestavba Terronská, Praha
      2011: Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav
      2010: Pasivní dům Říčany
      2010: Soubor podzemních domů, Horní Počernice, Praha
      2010: Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Arabská, Praha (s Hlaváček a partner)
      2009: Podzemní dům v nízkoenergetickém standardu, Horní Počernice
      2007: Informační systém Letenských sadů
      2006: Rodinný dům Semčice
      2005: High Museum of Arts – Atlanta, USA (s Renzo Piano Building Workshop)
      2004: Expozice Muzea Skla a bižuterie v Jablonci n./N. (s Hlaváček a partner)

      Vybrané publikace:
      HLAVÁČEK, Dalibor (ed.): Architektura a ekologie. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2013. 180 s.
      HLAVÁČEK, D., ZAVŘEL, Z.: Teaching a Sustainable Approach on CTU – Faculty of Architecture. Teaching a new Environmental Culture – The Environment as a Question of Architectural Education. Leuven: EAAE European Association for Architectural Education, 2011.
      SCHLEGER, Eduard; LIESLER, Lukáš; HLAVÁČEK, Dalibor; ROTTOVÁ, Kateřina. Zdraví a krása. Přírodní materiály a zdravé stavby. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. 130 s.

      Ocenění:
      2013: Cena za ekologický přínos realizovaného projektu – 11. ročník soutěže o stavbu s ekologickým přínosem. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav.
      2011: Stavba roku 2011 – cena veřejnosti. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav.
      2011: Nominace na titul Stavba roku 2011. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav.
      2011: 1. místo v soutěži o Nejlepší podkrovní bydlení. Půdní vestavba Terronská, Praha.
      2010: Stavba roku 2010 – nominace na Cenu Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou úspornost. Soubor podzemních domů, Horní Počernice, Praha.
      2010: Stavba roku 2010 – nominace na Cenu Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení. Soubor podzemních domů, Horní Počernice, Praha.
      2007: Soutěžní přehlídka Český interiér. Čestné uznání. Rodinný dům Semčice.
      2005: Nominace na cenu European Museum of The Year Lisabon 2006. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.
      2005: Stavba roku 2005 Libereckého kraje. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.
      2004: 1. místo v Národní soutěži Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2004. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.

      
      1. Foto: Tomáš Novák

      Foto: Tomáš Novák

      1. 01/05

      Výběr z realizací

      1. AIR House, energeticky soběstačný dům s kterým studenti ČVUT získali 3. místo na mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon. Foto: Martin Čeněk
      2. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav. Foto: Filip Šlapal
      3. Půdní vestavba, Praha - Bubeneč. Foto: Filip Šlapal
      4. Rodinný dům, Semčice. Foto: Filip Šlapal
      5. Rodinný dům Nebušice. Foto: Filip Šlapal

      AIR House, energeticky soběstačný dům s kterým studenti ČVUT získali 3. místo na mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon. Foto: Martin Čeněk

      

    
    


Please wait …