1. doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 715
     +420 22435 6348
     1. nar.
      - Praha

      vzdělání:
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze
      - Ústav teorie a dějin umění ČSAV, vědecká příprava

      působení:
      - Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze
      - katedra archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni, krátkodobě
      - katedra historie FF University Jana Ev. Purkyně, externě doposud
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze

      specializace:
      - dějiny stavební kultury zejména ve středověku; středověké město a městský obytný dům; metody poznání a výzkumu historického stavebního díla; stavebněhistorický průzkum

      hlavní publikace:
      - Gotika v západních Čechách, katalog výstavy NG v Praze (části: Urbanismus a Městský obytný dům, Praha1995)

      

    
    


Please wait …