1. Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.

     Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 738
     +420 22435 6359
     1. nar.
      - 1975, Warszawa / Polsko

      vzdělání:
      - Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
      - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

      působení:
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze

      specializace:
      - dějiny umění, architektury a bydlení ve dvacátém století, dějiny designu

      hlavní publikace:

      - Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989, Praha 2014, 163 s.
      - Co zbylo z minimální kuchyně, in: Matúš Dulla (ed.), Kapitoly z historie bydlení, Praha 2014, s. 183–198.
      - Hesla: Architects [Tchécoslovaquie depuis 1909], s. 248–249 (spolu s Alenou Kubovou); Kučerová-Záveská, Hana, s. 2401–2402; Petříková-Pavlíková, Milada, s. 3427 in: Béatrice Didier – Antoinette Fouque – Mirelle Calle-Gruber (edd.), Le Dictionnaire universel des femmes créatrices, Paris 2013.
      - Kolektivní domy a sociální politika českých průmyslových podniků v letech 1939–1953, Umění LXI, 2013, s. 33-56.
      - Jaký kapitalismus? O společenských a ekonomických kontextech moravské moderny kolem roku 1900, in: Taťána Petrasová - Marie Platovská (edd.), Tvary, formy, ideje. Studie k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 172-187.
      - K prehistorii českých kolektivních domů, Gender, rovné příležitosti, výzkum, XIII, 2012, 1, s. 42-51
      - The Diogenes Family. The Collectivization of Accommodation in Bohemia 1905–1948, in: Art in Translation I, 2009, č. 3, s. 381–418.
      - Jak projít uchem jehly? Emancipace žen v architektonických povoláních 1918–1948, in: Umění LVI, 2008, s. 426–436
      - „Líná Zuzanka“. Avantgarda, ženy a taylorismus v československé domácnosti, in: Umění LII, 2004, s. 247–260

      vybarná vystoupení ka konferencích a vyzvané přednášky:

      - "Czech Einküchenhäuser as a Tool of State-Building, 1905–1948". Frauenfrage und Architektur. Räume für Geschlechterutopien vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, GWZO, Universität Leipzig, 7.-9.4.2016.
      - "Czech Collective Houses and Crisis", ETH Zürich, D-arch – Kruh o.s., 22.4.2015.
      - "How Collective were Czechoslovak Collective Houses?", 11th International Conference on Urban History “Cities & Societies in Comparative Perspective”, European Association for Urban History, Prague, 29.08. – 1.09. 2012, session S24 “New Towns East, West, and In-Between”.

       

      
      

    
    


Please wait …