1. doc. Ing. arch. Irena Fialová

     Proděkanka pro zahraniční styky

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 635
     +420 22435 6330
     1. Konzultace: kontaktujte mě prosím mailem / Consultations: please contact through email

      • členka kolegia FA, členka Vědecko-umělecké rady FA, členka oborové rady oboru Architektura, teorie a tvorba,
      • členka kontrolní rady Výzkumného centra FA, členka ediční komise FA, členka Vědecké rady TUL

      Specializace / Interest: současná architektura a urbanismus, současné modely urbanizace, vliv globalizace na proměnu města, vztah dopravy a kvality veřejného prostoru, výzkum a popularizace architektury / contemporary architecture and urban design, contemporary models of urbanization, impact of globalization on the city, relation of mobility and quality of public space, research methodologies

      Vzdělání / Education: Fakulta architektury ČVUT 1979-85; Ecole d´Architecture Université de Geneve 1981-82

      Působení / Worked: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy; Spolupráce s D.A. Studiem a ateliérem KAMA; Fakulta architektury TUL, Liberec; Sipral a.s., Praha; Fakulta architektury ČVUT, Praha / Členka České komory architektů, spoluzakladatelka časopisu a nakladatelství Zlatý řez. Přednáší o teorii a tendencích architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, expertka Evropské ceny za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe (1996-2011) a (spolu)autorka řady publikací / Member of the Czech Chamber of Architects, co-founder of the architectural journal and publisher Zlatý řez. She lectures on theories and trends in architecture and urban design at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague, was the Czech expert representative for the European Union Prize for contemporary architecture (1996-2011) and (co) author of several books.

      Publikace / Publications: Fialová, I.: Zlatý Anděl. Jean Nouvel v Praze / in Prague, Zlatý řez 2000; Fialová, I.: Tančící dům / Dancing Building, Zlatý řez 2003; Fialová, I.; Tichá, J.: PRG 20/21, Zlatý řez 2007; Fialová, I.; Tichá, J.: Martin Rajniš. Přirozená architektura / Natural architecture, Zlatý řez 2008; Fialová, I; Tichá, J.: D3A. Živá architektura /Airy architecture, Zlatý řez 2009; Fialová, I.: Výzkum a popularizace architektury / Research and Popularization of Architecture, ČVUT 2011; Fialová, I.: Architektura a současné město, Zlatý řez 2017.

      Doktorská výzkumná témata / Doctoral Research Themes: Proměna Prahy po roce 1990 v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje / The transformation of the structure of Prague in the context of globalisation and sustainable development / V Praze došlo po roce 1990 k zásadní proměně městské tkáně a celkového obrazu města v důsledku zásadních lokálních a globálních socio-politicko-ekonomických změn. Cílem výzkumu je prozkoumat vybraná témata proměny Prahy, vyhodnotit, nakolik je jejich vývoj ovlivněn globalizačními trendy a hodnotami trvale udržitelného rozvoje společnosti, formulovat, jakým problémům, hrozbám a příležitostem čelí, a nastínit možné scénáře řešení těchto problémů.

      Granty a mezinárodní projekty / Grants and international projects: Dutch Ladies: The New Generation of Dutch Woman Architects (2006-07), URBANITY 20 years afters - CCEA - Prague: Legible City (2009-10) http://www.urbanityproject.eu / UPWARD Urban Project Workshop and Responsible Design, LLP Erasmus IP 2010-1-IT2-ERA10-16284 (2011-13) http://areeweb.polito.it/didattica/UPWARD/index.htm / OPPA I Rozvoj a zkvalitnění DSP CZ.2.17/3.1.00/33304 Architektura k.a. 3 (2011-2013) https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds / Týden vědy a výzkumu studentů doktorského programu FA (2012-16) http://kolokvium.fa.cvut.cz/ / Workshop Bezpečnost veřejného prostoru (2013-14) https://sites.google.com/site/wrkshportenovo/homeCityGreening LLP Erasmus IP (2014-16) http://areeweb.polito.it/erasmus-ip-citygreening/index.htm/OPPA III Rozvoj mezinárodní spolupráce studentů a akademických pracovníků DSP (2013-15)  https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds/Mezinárodní konference Architektura a urbanismus. Současný výzkum / International Conference Architecture and Urbanism. Contemporary Research(2011, 2014, 2017) http://kolokvium.fa.cvut.cz// GAČR 17-06915S (2017-19 ve spolupráci s / together with MU Brno) Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990) / Eco-friendly Tendencies in Czechoslovak Urban and Regional Planning (1965-1990).

      
      1. 01/06

       

      1. 01/21

      Workshopy

     1. Workshopy a konference

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Noc vědců 2016

       1. CVUT_noc_vedcu PDF 43 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Workshop U6 Horažďovice 2016

       1. poster_UVOD_final_01 PDF 508 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Mezinárodní konference Architektura a urbanismus 2011, 2014, 2017

       Příspěvky doktorandů najdete na webu: http://kolokvium.fa.cvut.cz/ 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Workshop CityGreening 2014

       Informace a podklady najdete na http://areeweb.polito.it/erasmus-ip-citygreening/index.htm

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. Týdny vědy a výzkumu FA ČVUT

       Příspěvky doktorandů najdete na webu: http://kolokvium.fa.cvut.cz/ 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. Workshopy Bezpečnost veřejného prostoru 2013, 2014

       Informace o workshopu 2013 najdete na: https://sites.google.com/site/wrkshportenovo/home

       1. Bezpecnost2014_plakatA4 PDF 1 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      7. Workshopy UPWARD 2011-13

       Informace o workshopu najdete na: http://areeweb.polito.it/didattica/UPWARD/index.htm

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …