1. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 438
     +420 603 219 355

    
    


Please wait …