1. prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

     Vedoucí ústavu

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 732
     +420 22435 6353, +420 733 690 445
     1. Nar.
      - 1950, Žilina

      Vzdělání:
      - SvF SVŠT Bratislava, 1974

      Působení:
      Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava
      Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
      Fakulta architekúry STU, Bratislava
      - předseda redakční rady časopisu Architektúra & urbanizmus

      Specializace:
      - dějiny architektury dvacátého století; moderní architektura na Slovensku; metodologie vědy

      Hlavní publikace: DULLA, M. - STEFANOVIĆ, O. T.: Na konci cesty: krematórium v Bratislave, Slovart 2017; DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Praha, ČVUT 2014; DULLA, M. et al.: Slávne kúpele Slovenska. Praha, Foibos 2014; POHANIČOVÁ, J. - DULLA, M.: M. M. Harminc - architekt dvoch storočí. Bratislava, Trio Publishing 2014; DULLA, M. et al.: Slávne vily Slovenska. Praha, Foibos 2010; DULLA, M.: Architekt Emil Belluš. Bratislava, Slovart 2010; DULLA, M. Slovak Architecture. The 20th/21th Century. A Guide. Bratislava, Perfekt 2009; DULLA, M.; MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002.

      KONZULTACE:

      Čt 10-12

      
      1. 01/05

       

      

    
    


Please wait …