1. Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

     vědecký pracovník
     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 812

    
    


Please wait …