1. Kateřina Čechová, MSc.Arch

     odborná asistentka
     asistentka oddělení VVUČ

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 635
     +420 22435 6329

      
     1. Vzdělání

      2016 stáž na Technische Universität / Wien
      téma: Stadtentwicklung Wien-Hauptbahnhof 

      od 2012 doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT / Praha
      téma: Nádraží jako nová centra měst. Případové studie z Lodnýna, Vídně a Prahy.

      2007–2010 magisterské studium se zaměřením na urbanismus, Hochschule Liechtenstein / Vaduz

      2009 stáž na Universität der Künste / Berlín

      2004–2007 bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT / Praha

     2. Praxe

      2017–2019 výzkumný projekt GAČR Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990) ve spolupráci s MU a AV

      od 2016 spolupráce s UNIT architekti

      od 2014 odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT / Praha

      2012–2014 CMC architects / Praha

      2010–2011 New Design Associates / Šanghaj

      2009 Bachelard Wagner Architekten / Basilej

      2006–2008 Atelier 111, Jan Roháč, Dorint / Praha

     3. Další

      od 2017 členka redakční rady časopisu ERA21

      2015 účast na mezinárodní odborné konferenci "AESOP - Definite space - fuzzy responsibility," AESOP 2015 / Praha

      2013–2015 spolupráce na výzkumu "Metodika zadávání územních plánů," FA ČVUT / Praha

      2013–2015 tříletý grantový projekt SGS "Proměna struktury města v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje" FA ČVUT / Praha

      2014 účast na mezinárodní odborné konferenci "Our common future in urban morphology," ISUF 2014 / Porto

      2013 účast na mezinárodní odborné konferenci "Landscape transformations of the post-communist countries," FA ČVUT 

      2013 účast na workshopu "Urban Project Workshop and Responsible Design” - Urban agriculture, a new challenge for Urban Project / Turín

      2012 spolupráce na organizaci konference reSITE / Praha

     4. Publikace

      Čechová, K. a Fialová, I., 2016. Proces tvorby současného města. Proměna King's Cross v Londýně. In: Zlatý řez, (38) 2016

      Čechová, K., 2015. Nová města na kolejích. In: Era 21, (05) 2015. Era Média

      Čechová, K., 2015. Central train station area development projects and their strategic potential, reflected in strategic documents. Case study of Prague. In: AESOP, Book of Proceedings
      http://aesop2015.guarant.eu/aesop-2015-proceedings-2015-07-09.pdf

      Fialová, I. a Čechová K., 2014. Tendence ve vývoji měst. Případové studie velkých městských projektů. In: Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování obrazu města. Praha: Fakulta architektury ČVUT
      https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/D09.pdf

      Fialová, I., Čechová K. a Kunešová, D., 2014. Sběr územních plánů EU. In: Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování obrazu města. Praha: Fakulta architektury ČVUT
      https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/D10.pdf

      Čechová, K., 2014. Central train station area development as a strategic urban project. In: Proceedings from doctoral studies conference Transformation of Urban Structures in Global World. Praha: Fakulta architektury ČVUT

      Čechová, K., 2014. Railways as a vehicle of urban transformation, past and present of the train station. In: Proceedings from ISUF - 21st International Seminar on Urban Form. Our Common Future in Urban Morphology. Porto: FEUP
      http://isuf2014.fe.up.pt/ISUF2014%20ebook.pdf

      Čechová, K., 2014. Dům pro Tomia Okamuru...a jiné posedlosti. In: Era 21, (02) 2014. Brno: Era Média

      Čechová, K., 2014. Velkorysost prostoru. In: Era 21, (01) 2014. Era Média

      Čechová, K., 2013. History of the thinking about the regeneration of railway brownfields in Prague. In: Proceedings of the International Doctoral Conference Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda. Brno: MSD.

      Čechová, K., 2013. Role of railway in a transformation of cities: case study of Smíchov, Prague. In: Landscape Transformations of the Post-Communist Countries. Praha: Fakulta architektury ČVUT
      http://www.landscapearchitecture.cz/wp-content/uploads/2014/02/conference_2013.pdf

      Čechová, K., 2013. Železnice ve městě – příležitost nebo bariéra? Příklad nádraží Bubny. In: Perspektivy území II. Hranice  a rozhraní: Fakulta stavební ČVUT
      http://www.uzemi.eu/vystupy/publikace/-258-zeleznice-ve-meste-prilezitost-nebo-bariera-priklad-nadrazi-bubny.html

      Čechová, K., 2013. Člověk měřítkem věcí. In: Era 21,  (05) 2013. Brno: Era Média

      

    
    


Please wait …