1. Mgr. Jan Calta

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     +420 22435 6352
     1. nar.
      - 1978, Praha

      vzdělání:
      - Gymnázium Přípotoční, 1992 - 1996
      - PEF ČZU, 1997 - 2001 nedokončeno

      působení:
      - práce všeho druhu, 2002 - 2005
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, od 2002, knihovna dějin architektury

      specializace:
      - najdu, co se najít dá

      

      

    
    


Please wait …