1. Ing. arch. Martina Buřičová

     odborný asistent, vedoucí atelieru ZAN

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     +420 777 743 003

    
    


Please wait …