1. Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 733
     +420 224 356 354

      
     1. SPECIALIZACE:

      architektura a urbanismus 20. století, nerealizované projekty

      VZDĚLÁNÍ:

      2010-2015 Fakulta architektury, ČVUT, Praha – program architektura a urbanismus, obor dějiny architektury a památková péče (Ph.D.)

      2011-2013 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – obor teorie a dějiny designu a nových médií (Mgr.)

      2008-2011 Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha – obor dějiny umění (Bc.)

      2004-2010 Fakulta architektury, ČVUT, Praha – obor architektura a urbanismus (Ing. arch.)

      STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ:

      2013-2014 Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien, Rakousko (3 měsíce, badatelská stáž)

      2007-2008 Fakultät Architektur, Technische Universität Dresden, Německo (12 měsíců, ERASMUS)

      2002-2003 Instituto Fray Pedro de Gante, Apizaco, Tlaxcala, Mexico (10 měsíců, středoškolská výměna)

      PRAXE A+U:

      2004-2011 spolupráce s architektonickými ateliéry S.H.S. Studio (Praha), Ing. Mgr. art. Jan Roháč (Praha), A+U Design (České Budějovice), 2011-2014 samostatné projekty, zejména v oblasti rekonstrukcí bytů a interiérového designu.

      PRAXE DĚJINY A TEORIE:

      od 2015 FA ČVUT, odborná asistentka na Ústavu teorie a dějin architektury

      od 2014 FA ČVUT, spolupráce na výuce (cyklus "Česká architektura 20. století" pro U3V, spolupráce na předmětech: SAT, dějiny techniky, dějiny architektury 20. století pro ERASMUS)

      2015 spolupráce s m. č. Praha 7 - přednášky o architektuře a urbanismu 20. století

      od 2013 spolupráce s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze

      od 2013 spolupráce s Národní galerií v Praze – přednášky o architektuře a urbanismu 20. století

      od 2012 spolupráce v rámci platformy Den architektury (2012: „Ztracení architekti“, 2013: „Uran/Banco“- organizace veřejné diskuse o budoucnosti OD Uran architekta Emila Přikryla v České Lípě)

      PUBLIKOVANÉ TEXTY

      KNIHY

      Klára Brůhová, Praha nepostavená. Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole, Nakladatelství ČVUT, 2017. (podíl KB: 100%)

      Petr Vorlík – Klára Brůhová – Marco Maio, Jasan Burin / Jistoty a pochyby, Zlatý řez, Praha 2014. (podíl KB: 37%)

      KAPITOLY V KNIHÁCH, PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH

      KB [Klára Brůhová], hesla k pěti vilám, in: Petr Urlich (ed.), Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč, Praha 2017.

      Klára Brůhová, Game, Function and Art: Children's Playground Artefacts, in: Anna Tostoes – Zara Ferreira (eds.), DOCOMOMO 14th International Conference. Adaptive Reuse, Lisbon 2016, s. 214–219.

      Klára Brůhová, Bohumil Hübschmann. Úřední budovy ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí, in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral (eds.), Budování státu, Praha 2015, s. 121.

      Klára Brůhová, Nerealizované projekty pro Prahu za první republiky, in: Matúš Dulla - Miroslav Pavel (eds.), Architektura mezi uživatelem a tvůrcem, Praha 2014, s. 32-48.

      KB [Klára Brůhová], hesla týkající se industriálního dědictví v Českých Budějovicích (podíl: 5%), in: Jan Zikmund – Jan Červinka – Tomáš Droppa (eds.), Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD), Praha 2014.

      Klára Brůhová, Automobilismus a plánování Velké Prahy, in: Petr Vorlík (ed.), Architektura ve službách motorismu, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2013, s. 81-84.

       KB [Klára Brůhová], hesla týkající se sladoven na Olomoucku (podíl: 2%), in: Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Olomoucký kraj, Praha 2013.

      Klára Brůhová, Urbanismus Josipa Plečnika a motiv dvojmostí / trojmostí, in: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2012, s. 32-36.

       Klára Brůhová, Historie zástavby na Ještědu, Architektonická soutěž, Projekt a stavba věže, in: Petr Vorlík (ed.), Základní stavebněhistorický průzkum Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, 2012, s. 3-4.

      ČLÁNKY V ČASOPISECH

      Klára Brůhová, Architektura Bohumila Hübschmanna. Konstrukce a estetika, Beton (05/15), s. 60-63.

      Klára Brůhová, Baugruppe ist echt super! (recenze), A2, březen 2015 (č. 5), s. 10.

      Klára Brůhová, Cesty moderny: Josef Hoffmann, Adolf Loos a jejich následovníci (recenze), A2, únor 2015 (č. 3), s. 31.

      Klára Brůhová, Základy a elementy. Biennale di Venezia – recenze, A2, říjen 2014 (č. 21), s. 12.

      Klára Brůhová, LAB: Očima doktorandů, Alfa (08/14), s. 9.

      Klára Brůhová, Hotelový dům na Invalidovně, Film a video, 28. dubna 2013. http://www.filmavideo.cz/index.php/architektura/439-invalidovna, vyhledáno dne 19. 1. 2015.

      Klára Brůhová, Palác České banky a kino Světozor, Film a video, únor 2013 (č.24), s. 26-27.

      Klára Brůhová, Palác Lucerna, Film a video, leden 2013 (č.23), s. 26-27.

      Klára Brůhová, Automobilismus a plánování Velké Prahy, Zlatý řez XXXV (Automobil, archtektura a město), zima 2012, s. 36-41.

      Klára Brůhová, Hotel a televizní vysílač na Ještědu, Film a video, listopad 2012 (č.21), s. 26-27.

      Klára Brůhová, Burianovo divadlo, Film a video, září 2012 (č.19), s. 26-27.

      Klára Brůhová, Hotel Thermal - Karlovy Vary, Film a video, srpen 2012 (č.18), s. 26-27.

      Klára Brůhová, Mediatéka na fakultě architektury, Artalk, 12. července 2012. http://www.artalk.cz/2012/07/12/mediateka-na-fakulte-architektury/, vyhledáno dne 19. 1. 2015.

      Klára Brůhová, recenze knihy | Meziválečné garáže v Čechách, e-arch, 14. června 2012. http://www.earch.cz/cs/revue/recenze-knihy-mezivalecne-garaze-v-cechach, vyhledáno dne 19. 1. 2015.

      Klára Brůhová, Palác Alfa / U Stýblů, Film a video, květen 2012 (č.15), s. 20-21.

      Klára Brůhová, Wendersův cit pro architekturu, Artalk, 22. března 2012. http://www.artalk.cz/2012/03/22/wendersuv-cit-pro-architekturu/, vyhledáno dne 19. 1. 2015.

      Klára Brůhová, Hlavní nádraží v Praze, Film a video, březen 2012 (č.13), s. 20-21.

      Klára Brůhová, Dvojdům bratří Čapků, Film a video, leden 2012 (č.11), s. 20-21.

      Klára Brůhová, Městské krematorium v Pardubicích, Film a video, listopad 2011 (č.9), s. 18-19.

      Klára Brůhová, Vila Věry Chytilové, Film a video, září 2011 (č.7), s. 8.

      Klára Brůhová, Vila Lídy Baarové, Film a video, červen 2011(č.4), s. 9.

      NEPUBLIKOVANÉ TEXTY

      Klára Brůhová, Urbanistický vývoj prostoru pod Emauzy a projekt architekta Bohumila Hübschmanna, (diplomní práce), Katedra dějin uměni a estetiky UMPRUM, Praha 2013.

      Klára Brůhová, Josip Plečnik a jeho projekty pro Prahu (bakalářská práce), Ústav pro dějiny umění FFUK, Praha 2011.

      

    
    


Please wait …