1. Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D.

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost s147d
     +420 22435 6206

    
    


Please wait …