1. doc. Ing. Michaela Brožová

     Proděkanka pro vnější vztahy

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 833
     +420 22435 6375, +420 606 921 853
     1. Vzdělání
      1976-81 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
      1981-85 Postgraduální studia na Škole architektury Akademie výtvarných umění v Praze a na Fakultě architektury Univerzity v Ženevě

      Odborná praxe
      1986-1991 práce v architektonických kancelářích v Praze a Ženevě
      1991 samostatně činným architektem, autorizace v České komoře architektů

      Pedagogická činnost, akademické funkce
      1995 asistentkou na ústavu navrhování FA ČVUT v Praze
      1996 odbornou asistentkou v ateliéru Prof. L. Lábuse, FA ČVUT
      2001 docentura v oboru Teorie architektury
      2000/01 zimní semestr, hostující pedagog na Georg-Friedrich Ohm University, Norimberk, Německo
      2003 – dosud vedoucí ateliéru ZAN1 a ZAN2  na ústavu navrhován FA ČVUT /cca 60 studentů ročně/
      2003–01/2010 proděkanka pro zahraniční vztahy FA ČVUT
      2008 – 2010 předsedkyně oborové komise pro vysoké školy uměleckého zaměření FRVŠ
      2010 – 2011 členka oborové komise pro vysoké školy uměleckého zaměření FRVŠ
      2010 – dosud členka redakční rady ročenky FA
      2010 – dosud koordinátorka předmětu Základy architektonického navrhování
      2010 – dosud členka Vědecko-umělecké rady FA ČVUT
      2011 – dosud podíl na přednáškách Nauka o stavbách I
      2014 – dosud proděkanka pro vnější vztahy FA ČVUT

      Publikační činnost

      • Brožová M., Hebler A., Scaler Ch., Prague – Passages et Galeries, Institut de l´architecture francaise, Paris, 1993
      • Brožová M., Hebler A., Scaler Ch, Praha –  průchody a pasáže, česká a anglická verze, Volvox Globator, Euro Art, Praha, 1997
      • Brožová M. Hanel I., Pražské pasáže / Prague Arcades / Prager Passagen – průvodce, Euro Art, Praha, 2000
      • články pro časopis Architekt, Praha ( César Manrique – realizátor snění o věku harmonie (6/00) Barvy v architektuře, (), Jiný svět? – Péče o dificilní – z dějin koncepcí (3/02) a d. 1993_2004
      • Brožová M., Presentation of design studio course, EAAE Transactions on Architectural Education Volume No.17, ‘Monitoring Architectural Design Education in European Schools of Architecture’, 2005
      • Brožová M., Změny ve společnosti a bydlení, in Proměny architektury a urbanismu, sborník výzkumného záměru FA ČVUT, Praha, 2006
      • Brožová M., Tradition and Present of Czech Architectural Education, World of Architecture No 226/34, 2009, ISSN 1002-4832
      • Brožová M., Příjemné prostředí a pohodlí knihoven – cíl nebo prostředek, in Knihovny současnosti, Ostrava 2010, ISBN 978-80-8624-59-9
      • Brožová M. a kolektiv pedagogů FA ČVUT, Základy architektonického navrhování – LS 2009/10, FA ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04673-9
      • Brožová M., Od formy k místu + o tektonice, recenze knihy P.von Meisse, in Architekt, 03/2013, s. 140-141
      • Brožová M., Fenomén městské pasáže jako inspirační zdroj, in Velkoměstské paláce - model udržitelného rozvoje městských center, sborník k symposiu, FA ČVUT (2014)

      Dokumentární filmy

      • Pražské pasáže, Cyklus 10 století architektury, Česká televize, (odborný poradce), 1998
      • Pražské průchody a pasáže, Euro Art, Praha, (autorka námětu, spoluautorka scénáře, spolupráce na režii), 2000
      • Pouť za architekturou/An Pelgrimage to Architecture, grant MŠMT, FA ČVUT v Praze, Centrum pro podporu výuky – ČVUT, (autorka námětu, spoluautorka scénáře, spolupráce na režii), 2005
      • Základy architektonického navrhování, DVD, (autorka námětu, spoluautorka scénáře, spolupráce na režii), 2007

      Výstavy

      • Přestavba továrny Siemens na muzeum vědy, techniky a kultury, Erlangen, Německo (studentské projekty vytvořené v rámci hostování na FA v Norimberku), 2001 
      • Pražské pasáže / Prager Passagen, Praha, Berlín, 2000 
      • Pražské pasáže / Prague Arcades, Vídeň, Bratislava, 2005, Bojnice, 2006
      • Inspirace Le Corbusierem – La Tourette, výstava v La Tourette, Francie a  FA ČVUT, 2010–2013
      • Pražské pasáže / Prague Arcades, Praha - palác Lucerna, 06/2016

      Projektová a realizační činnost (výběr): Přestavba usedlosti v Maxilly, Francie (1991-2005), Přestavba rodinného domu v Praze-Hostivaři (real. 2005), Rekonverze chmelárny na bytový dům, Louny (projekt 2009), Územní studie lokality Křižanov-Hrob u Teplic, spolupráce (2012), Dům s hvězdárnou u Loun (real. 2013), rodinný dům Křižanov-Hrob u Teplic, (real. 2016).

      

      

    
    


Please wait …