1. Mgr. Barbora Seifertová

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 235
     +420 22435 6244, +420 724 684 029

      
     1. Mgr. Barbora Seifertová

      Vzdělání:  

      1978 – 1982 studium na Gymnáziu v Berouně, zaměření německý jazyk a základy ekonomie

      1983 -1987 – Filosofická fakulta University Karlovy – obor archivnictví, promována v listopadu 1987,        

      2001 - 2003 seminář waldorfské pedagogiky pro učitele středního stupně zakončený certifikátem pro výuku dějepisu ve waldorfské škole

      Pracovní zkušenosti:

      5/2007 - doposud FA ČVUT - oddělení Rozvoje a Vědy a výzkumu,- granty, projekty a správa odborné databáze (komponenta VVS) vědecké činnosti na fakultě

      2006-2007 OSVČ - práce mimo jiné i pro Národní galerii v Praze, Statní archivní správu Ministerstva vnitra v Praze

      2/2002 do 6/2006  asistentka poslankyně Táni Fischerové

      1998 –2006 učitelka dějepisu na Základní škole waldorfské (6., 7., 8., 9. třída)

      10-11/1998 – v nadaci Vize 97- na pozici zastupujícího ředitelky Nadace a koordinátora pro tzv. Malé konto

      1990 - 1993 – práce archiváře v UPM Praha,

      1985 – 1988- práce v Archivu Národní galerie

      Spolupráce na přípravě několika sochařských výstav Jiřího Seiferta:

      2013 Oblastní galerie v Litoměřicích

      2006 Městská galerie Litomyšl

      2005 Galerie kai de kai, Praha

      2004 Galerie Diamant, Praha

      2000 Plzeň

      

    
    


Please wait …