1. Ing. Pavel Borusík, Ph.D.

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 636
     +420 22435 6237

    
    


Please wait …