1. Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6-Dejvice

     Místnost 305
     +420 22435 6253
    2. Vzdělání:

     (1997–2003) Katedra teorie a dějin umění FF UP v Olomouci (Mgr.)

     (2008–2015) Katedra architektury FSv ČVUT v Praze (Ph.D.)

     Působení

     (2005) VCPD FA ČVUT

     Vybrané publikace:

     ■ Lukáš Beran, Poznámky k domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží, Zprávy památkové péče LXXVII, 2017, č. 5. s. 550–555.

     ■ Lukáš Beran, První železobetonové budovy v českých zemích. Beton TKS XVII, 2017, č. 5,  s. 51–55.

     ■ Lukáš Beran, „První plody nové doby“ ve starém mocnářství. Beton TKS XVI, 2016, č. 6,  s. 74–77.

     ■ Rostislav Švácha – Pavěl Směták – Lukáš Beran – Petr Klíma, Velvyslankyně české architektury: Česká ambasáda v Berlíně. Architect+. I, 2016, č. 2, s. 44–49.

     ■ Lukáš Beran, Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích. Praha 2016.

     ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.) – et al., Industriální topografie / Kraj Vysočina. Praha 2014.

     ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.) – et al., Industriální topografie / Plzeňský kraj. Praha 2013.

     ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.) – et al., Industriální topografie / Olomoucký kraj. Praha 2013.

     ■ Lukáš Beran, Typové stavby proti globálnímu trhu. První družstevní obilní skladiště v českých zemích 1898–1901, in: Marie Platovská – Taťána Petrasová (eds.), Tvary, formy, ideje: Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 111–120.

     ■ Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund – et al., Industriální topografie / Královéhradecký kraj. Praha 2012.

     ■ Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund – et al., Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012.

     ■ Dita Dvořáková (ed.) – Lukáš Beran – Miroslav Kindl – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund – et al., Industriální topografie / Karlovarský kraj. Praha 2011.

     ■ Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund, Industriální topografie / Ústecký kraj. Praha 2011.

     ■ Lukáš Beran – Věra Kučová, Funkce a tvar: architektura televizních věžíZprávy památkové péče LXXI, 2011, č. 5, s. 356–360.

     ■ Lukáš Beran, Ochrana památek pozdní moderny v Německu, in: Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století? Praha 2011, s. 41–45. 

     ■ Lukáš Beran, Nově užívat památku, in: Průmyslové dědictví – na hraně... Praha 2011, s. 72–77. 

     ■ Lukáš Beran, Dělnické domky – architektura v kulturním transferu, in: Alena Borovcová (ed.), Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010 – Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích, Ostrava 2010, s. 7–13.

     ■ Lukáš Beran, Domy pro stroje, ERA 21 VI, 2010, č. 2, s. 54–59.

     ■ Lukáš Beran, Věra Machoninová a Vladimír Machonin – tvorba v letech 1960–1971, in: Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70'. Katalog GJF, Praha 2010, s. 8–15. 

     ■ Lukáš Beran – Rostislav Švácha, Televizní vysílač a horský hotel Ještěd, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Praha 2010, s. 50–59.

     ■ Lukáš Beran, Mirko Baum, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Praha 2010, s. 310–317.

     ■ Lukáš Beran, Studie dostavby Domu obuvi v Liberci, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Praha 2010, s. 118–121.

     ■ Lukáš Beran, Nové památky / New Monuments, in: Vladislava Valchářová – Benjamin Fragner (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry. Praha 2010, s. 53–57, 182–184.

     ■ Lukáš Beran – Jaroslav Bezděk, Konstrukce Bruno Bauera, Beton TKS X, 2010, č. 6. s. 82–83.

     ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Prahy 3. Technické stavby a průmyslová architektura. Praha 2009.

     ■ Lukáš Beran, Betonové klasicismy Bruno Bauera, in: Bohdana Fabiánová (ed.), Památková péče na Moravě XIV – Technické památky, Brno 2008, s. 11–22, 61–62.

     ■ Lukáš Beran, Stavby textilního průmyslu severních Čech a jejich tvůrci, in: Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage. Praha 2008, s. 168–177.

     ■ Lukáš Beran, Nákladové nádraží Žižkov, Za starou Prahu XXXVIII (IX), č. 3, 2008, s. 48–51.

     ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje. Praha 2007.

     ■ Lukáš Beran, Architektura zdymadel na Středním Labi, in: Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Vodní dílo v krajině. Praha 2006.

     ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha 2005.

     ■ Lukáš Beran, Architekt Vladimír Machonin, Umění LII, 2004, č. 3, s. 271–277.


    
    


Please wait …