1. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 837
     +420 22435 6383
    2. Narozen v Táboře, absolvent SPŠ stavební obor truhlář ve Volyni, FA ČVUT a doktorského studia v oboru teorie architektury u prof.Urlycha a doc.Ševčíka tamtéž. S doc.Ševčíkem dlohodobě spolupracuje, publikuje (architektura 60.let, současná teorie architektury - časopisy: ERA 21, Architekt, ARCH, AaU, Bulletin ČKA, Projekt), jezdí na konference (Miláno, Budapešť, Liberec, Ostrava, Praha), několik let pracoval v DR ČKA,  dlouhodobě pracuje v atelieru Stempel-Beneš na FA ČVUT. Projektuje, realizuje.

     1. 01/46

      

     1. MUZEUM SÝKORA - LOUNY
     2. VSTUP DO GHMP - DŮM U KAMENNÉHO ZVONU, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
     3. NÁMĚSTÍ V PACOVĚ - SOUTĚŽ
     4. KOLEKCE NÁBYTKU S POUŽITÍM SKLOSILIKÁTU
     5. RODINNÝ DŮM - ZBRASLAV
     6. KONSTRUKTIVISTICKÝ SÁDROVÝ MODEL
     7. REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VSTUPU DO AREÁLU UJP PRAHA - ZBRASLAV
     8. BYTOVÉ DOMY PRAHA - LIBEŇ
     9. REKONSTRUKCE DOMU - JEVIŠOVICE
     10. RODINNÝ DŮM - MĚŠICE U TÁBORA
     11. NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA - SOUTĚŽ
     12. STŘELNICKÉ SCHODY - TÁBOR
     13. ZÁPADOČESKÁ GALERIE - PLZEŇ - SOUTĚŽ
     14. ŠTVANICE - SOUTĚŽ
     15. REKONSTRUKCE AREÁLU UJP PRAHA - ZBRASLAV
     16. VÝSTAVA 11 SVĚTŮ - MUZEUM HL.M. PRAHY - FLORENC
     17. PŮDNÍ VESTAVBY DO UČITELSKÝCH DOMŮ O.NOVOTNÉHO - EL.KRÁSNOHORSKÉ, PRAHA
     18. TECHNICKÁ KNIHOVNA DEJVICE - SOUTĚŽ
     19. STRAHOV - SOUTĚŽ
     20. VÝROBNÍ, VÝZKUMNÝ A ADMINISTRATIVNÍ AREÁL - BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
     21. ŘEŠENÍ PARTERU - PRAHA, NOVÉ MĚSTO

     KONSTRUKTIVISTICKÝ SÁDROVÝ MODEL

     1. 01/04

      

     1. 01/33

      


    
    


Please wait …