1. Ing. arch. David Belko, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

     Ústav nauky o budovách - specializace stavby pro lázeňství a wellness

     Místnost 436

    
    


Please wait …