1. Ing. arch. Lenka Bednářová, Ph.D.

     odborný asistent

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 608
     +420-22435-6314

    
    


Please wait …